5 de agosto de 2011

A História vista pelo Cinema

Estudar História não é fácil. Na escola muito depende dos professores que se teve, mas tanto em aulas como de forma autónoma o fundamental é ter gosto pelo tema/época e vontade de aprender.
Não seria mais interessante aprender recorrendo a filmes?

O que vos proponho hoje é o canal YouTube de Manolo Gonzalez da Axencia Audiovisual Galega que conta a história de Espanha e colónias através de filmes.

O intervalo temporal está indicado, mas caso queiram procurar por tema também incluí a sinopse da lista.

1: Pré-história até 711
Elaborar clips para a Historia Antiga de España é tarefa complexa e ingrata porque incomprensiblemente, o cinema español apenas abordou este periodo histórico. O pasado mítico dos pobos prerromanos non aparece por ningures e a pesares das varias centenas de filmes "de romanos", apenas tres titulos están ambientados na Hispania Romana. Polo tanto o criterio para a elaboración desta lista de distribución foi a utilización de documentais, sempre que apareceran secuencias "ficcionadas" que dalgún xeito ilustrasen momentos claves da Historia Antigua da Península Ibérica. A listaxe é un "work-in-progress" e ata finais do verán do 2011 non estará rematada.


2: Idade Média (711-1453)
A riquísima e complexa historia medieval da Península Ibérica ofrece escasos referentes cinematográficos dignos de ser considerados. O periodo que abrangue vai dende a invasión musulmana no 711 ata a caída de Constantinopla polos turcos en 1453. Para elaborar esta lista de distribución utilizáronse tamén fragmentos de documentais "ficcionados" que te poden ilustrar -só en parte- sobre a evolución dun periodo clave para "entender" a diversidade cultural, social e lingüistica da España actual. Esta listaxe tan so é un "work-in-progress" e ata finais do verán do 2011 non estará rematada.


3: Renascimento e Reis Católicos (1453-1506)
Principais acontecementos e sucesos históricos acaecidos dende a caida de Constantinopla en 1453 ata a destitución de "Juana la Loca" ultima raiña da dinastía Trastamara en 1506. Son os anos do Renacemento, da construcción dos estados absolutos en toda Europa, da subordinación da nobreza ás monarquías autoritarias e do descubrimento de América. So tés que poñerte diante da pantalla, conectar esta lista de reprodución e diante dos teus ollos sucederanse automaticamente imaxes, feitos, episodios, textos e situacións ordeados por orde cronolóxica e que te transportarán a construción dun novo mundo xurdido da escuridade medieval.


4: 4.- A monarquía dos Austrias (1506-1700)
Principais acontecementos e sucesos históricos acaecidos dende o inicio do reinado de Carlos I, o primeiro Hasburgo (Austria) en 1506, ata a morte sen descendencia do derradeiro rei da dinastía, Carlos II, o enfeitizado no ano 1700. So tés que poñerte diante da pantalla, conectar esta lista de reprodución e diante dos teus ollos sucederanse automaticamente imaxes, feitos, episodios, textos e situacións ordeados por orde cronolóxica e que te transportarán aos caseque 200 anos de hexemonía hispánica no mundo.


5: Os Bourbons em Espanha (1700-1808)
Principais acontecementos e sucesos históricos acaecidos durante o século XVIII ata o día 2 de maio de 1898 no que comeza a Guerra de Independencia, orgaizados por orde cronolóxico. So tés que poñerte diante da pantalla, conectar esta lista de reprodución e diante dos teus ollos sucederanse automaticamente imaxes, feitos, episodios, textos e situacións que te transportarán cara o século da Ilustración. Lamentablemente o cinema español non realizou moitos filmes ambientados nesta época


6: Independências e Fernando VII (1808-1833)
Principais acontecementos e sucesos históricos acaecidos dende o inicio da Guerra contra os Franceses en maio de 1808 ata a morte do rei absolutista Fernando VII en 1833. . Son anos turbulentos, dos primeiros intentos fallidos de construción da monarquía constitucional en España e das Independencias de América Latina. So tés que poñerte diante da pantalla, conectar esta lista de reprodución e diante dos teus ollos sucederanse automaticamente imaxes, feitos, episodios, textos e situacións ordeados por orde cronolóxica e que te transportarán a estes trinta anos convulsos e complexos da historia de España


7: Isabel II e o sexénio democrático (1833-1874)
Principais acontecementos e sucesos históricos acaecidos baixo do reinado de Isabel II e o Sexenio Democrático orgaizados por orde cronolóxico. So tés que poñerte diante da pantalla, conectar esta lista de reprodución e diante dos teus ollos sucederanse automaticamente imaxes, persoaxes, episodios, textos e situacións que te transportarán cara o lonxano século XIX. Disfruta da viaxe !


8: O reinado de Afonso XII (1874-1902)
Principais acontecementos e sucesos históricos acaecidos baixo do reinado de Alfonso XII e a Rexencia de Maria Cristina orgaizados por orde cronolóxico. So tés que poñerte diante da pantalla, conectar esta lista de reprodución e diante dos teus ollos sucederanse automaticamente imaxes, feitos, episodios, textos e situacións que te transportarán cara o final do século XIX. Disfruta da viaxe!


9: Afonso XIII (1902-1931)
Principais acontecementos e sucesos históricos acaecidos baixo do reinado de Alfonso XIII ata a chegada da Segunda República orgaizados por orde cronolóxico. So tés que poñerte diante da pantalla, conectar esta lista de reprodución e diante dos teus ollos sucederanse automaticamente imaxes, feitos, episodios, textos e situacións que te transportarán cara o primeiro terzo do século XX. Disfruta da viaxe !


10: A Segunda República (1931-1936)
Principais acontecementos e sucesos históricos acaecidos dende as eleccións municipais de 1931 e a proclamación da República, ata o 18 de xullo de 1936, onde deu comezo a Guerra Civil española. So tés que poñerte diante da pantalla, conectar esta lista de reprodución e diante dos teus ollos sucederanse automaticamente imaxes, feitos, episodios, textos e situacións ordeados por orde cronolóxica e que te transportarán cara eses seis anos fundamentais da Historia de España.


Especial: História da Galiza
Todos os clips desta listaxe de reproducción están duplicados nas restantes listaxes cronóloxicas. Mais, por razóns obvias, pareceunos interesante agrupar todas as referenzas cinematográficas á Historia de Galicia. En meses sucesivos completaremos ista listaxe con numerosas incorporacións do audiovisual galego


Especial: América Hispânica
Todos os clips desta listaxe de reproducción están duplicados nas restantes listaxes cronóloxicas. Mais pareceunos interesante agrupar todas as referenzas cinematográficas sobre a relación da metrópoli coas súas "posesións" americanas, dende o seu descubrimento ata a independencia do poder colonial español. Aquí aparecen moitos clips producidos polo cinema iberoamericano.

0 comentários: